c_400_230_16777215_00_images_stories_statti_2017_goroch-polyovyy.jpgГо­рох ура­жується ба­га­ть­ма не­без­печ­ни­ми хво­ро­ба­ми різної етіології, які вик­ли­ка­ють зни­жен­ня вро­жаю та погіршен­ня йо­го якості. Для успішно­го кон­тро­лю ос­нов­них хво­роб не­обхідно вміти пра­виль­но їх діаг­но­с­ту­ва­ти, особ­ли­во на ранніх стадіях роз­вит­ку, а та­кож зна­ти біологію і еко­логію па­то­ге­ну, що є важ­ли­вим для про­ве­ден­ня пре­вен­тив­них та ви­коріню­ю­чих за­ходів за­хи­с­ту.

c_400_230_16777215_00_images_stories_statti_2016_zamina_pshenyci4.jpgНесприятливий за погодними умовами осінній посівний період 2015 року спричинив значне відставання росту й розвитку озимих зернових культур від оптимальних показників, що призвело до істотного випадіння рослин у зимовий і ранньо-весняний періоди. У результаті цього практично в усіх регіонах України озимі зернові планують пересівати ярими культурами.

Время возобновления весенней вегетацииВ последние годы XX в. Мединец В. Д. в Полтавской области разработал новый экологический показатель — время возобновления весенней вегетации (ВВВВ), который характеризует ожидаемое сочетание световых и тепловых весенних условий жизни озимых растений.Для получения высокого урожая с хорошим качеством систему ухода за озимыми культурами необходимо дифференцировать в зависимости от ВВВВ. Учет этого показателя предполагает характеризовать пробуждающиеся растения в определенных световых и тепловых условиях.

uuu.jpgНа основі проведеного аналізу фітосанітарного стану с.-г. культур і погодних умов у 2014 р. та наведеного прогнозу розвитку шкідливих організмів у 2015-му відзначено, що зимуючий запас шкідливих організмів в осередках достатньо високий.

Тому за сприятливих погодних умов протягом вегетації та недотримання технологій вирощування с.-г. культур можливі спалахи підвищеної чисельності шкідників та епіфітотії хвороб, що призведе до значного недобору врожаю.

c_400_230_16777215_00_images_stories_statti_irga.jpgУкраїнські агровиробники матимуть доступ до систем підтримки прийняття рішень, що допоможе їм підвищити обсяги та якість врожаїв і покращити безпечність своєї продукції.

Завдяки Проекту, що реалізується IFC спільно з «Байєр КропСайєнс» як ключовим партнером із приватного сектора та Міністерством фінансів Австрії, агровиробники в Україні матимуть доступ до інформації та знань, що допоможуть їм ліпше управляти ризиками втрат врожаю, спричинених хворобами рослин і шкідниками.

c_400_230_16777215_00_images_stories_statti_agroexpert.jpgВосени 2013 р. з настанням рекомендованих строків сівби озимих зернових культур погодні умови у більшості областей степової зони були несприятливими: тривалі дощі (залежно від регіону випало від 14 до 93 мм) і понижений температурний режим завадили провести сівбу в оптимальні строки. Це, своєю чергою, знівелювало роль основних агротехнічних прийомів і суттєво затримало появу сходів. Значну частину площ озимини довелося засівати у пізні строки, що загрожувало надалі позначитися на зимостійкості та продуктивності рослин, бо, як відомо, відхилення строків сівби від оптимальних на 15–20 діб призводить до зниження врожайності озимих зернових культур на 15–35%.

c_400_230_16777215_00_images_stories_statti_bur_cukr.jpgДемонстрационные посевы проводились в 2012-2013 годах в ООО «Арчи» Козятинского района Винницкой области, расположенном в зоне достаточного увлажнения. На этих посевах в 2012 году испытывали четыре гибрида фирмы «Сингента» — Борута, Волга, Олимпиада, Хелита; в 2013 году — восемь гибридов, кроме указанных выше четырех, еще четыре — Делита, Силента, Газета, НI 0450. Площадь учетной делянки 0,17 га.

c_400_230_16777215_00_images_stories_statti_soya_beans.jpgСоя, завдяки значному використанню населенням в розвинутих країнах, як цінного білка, так і рослинної олії спричинює так званий соєвий феномен, а тому уже багато років привертає увагу вчених, спеціалістів, фермерів. Грунтово-кліматичні умови України в основному сприяють вирощуванню цієї культури. Однак впродовж вегетації сої важливим є її захист від хвороб, шкідників і бур’янів. Шкідливість бур’янів для сої залежить від їх видового складу, умов вологозабезпеченості, скоростиглості сорту, потужності посіву, потенційної забур’яненості орного шару, техніки і прийомів догляду за посівами.

es_sorgo.jpgВ Європейському Союзі щорічно вирощують біля 570 000 тон сорго. Лідерами вирощування сорго в Європі є Франція (50 000 га, 6,5 т/га), Італія (35 000 га, 6 т/га), Румунія (10 000 га), Іспанія (7 000 га), Угорщина ( 5 000 га). Європейський Союз щорічно імпортує 650 000 тон сорго (включаючи 2008 рік, коли 3 251 000 тон було імпортовано з США через посуху). Таким чином, всього для споживання в Європі реалізується 1 390 000 тон сорго.

В світі щорічне виробництво сорго складає 64 млн. тон. Лідери виробництва – США, Нігерія, Індія, Мексика. Серед найбільших імпортерів – Мексика (3 млн. тон), Японія (1,5 млн. тон), ЕС / Іспанія (0,6). Найбільші експортери – США ( 5 млн. тон), Аргентина (0,8).