Без назви 1

Не секрет, що мікроелементи є активними каталізаторами для кожної сільськогосподарської культури. Вони пришвидшують біохімічні реакції рослини, а їх нестача негативно впливає на її розвиток, зокрема порушує обмін речовин та перебіг фізіологічних процесів. Правильне і достатнє забезпечення рослини мікроелементами необхідне для того, щоб отримати високий врожай. Тоді культури краще засвоюють основні добрива і можуть протистояти різним хворобам, шкідникам та стресам.

Одним із найважливіших мікроелементів в розвитку сільськогосподарських культур є Бор. Для середньоєвропейських умов серед мікроелементів бор має найбільше практичне значення. Протягом останніх 60-ти років нестачу бору помічали більш ніж у 80-ти країнах, зокрема і в Україні.

Концентрація бору в ґрунтових розчинах достатньо висока – 67-3000 мкг/л, проте серед мікрокомпонентів ґрунту бор вважається найбільш рухомим елементом і в помірному кліматі легко вимивається. Сумарний вміст бору в поверхневому шарі ґрунту варіює від 1 до 467 мг/кг за середніх значень 9-85 мг/кг. Бор рухається з током ґрунтового розчину, тому в разі його нестачі, дифузія бору ускладняється. За рясних опадів борна кислота як з ґрунту, так і з добрив фіксується слабо і швидко вимивається. Доступність бору знижується з підвищенням рН середовища, тому вапнування ґрунтів може викликати нестачу бору у рослин.

Бор необхідний рослинам протягом всього життя. В рослинах він бере участь в синтезі клітинних стінок, транспорті цукрів, вуглецевому, білковому і нуклеїновому обмінах. Бор також формує генеративні органи рослин і дуже необхідний для нормального проходження процесу запліднення, оскільки його нестача призводить до зменшення еластичності клітинних стінок. Це спричиняє розрив і порушення росту пильцевих трубок, що врешті-решт не забезпечує повного і достатнього запилення.

Бор реутилізується не у всіх частинах рослини, тому від його нестачі особливо потерпають молоді органи, що активно ростуть, насамперед – точки росту. За недостатнього забезпечення рослин цим елементом порушується формування провідних тканин (флоеми і ксилеми). В результаті ускладнюється рух вуглеводнів по провідним судинам в органи рослини, що ростуть. Також бор важливий для розвитку бульбочкових бактерій у бобових. В разі його дефіциту порушується судинна система коренів і обмежується рух вуглеводнів від листків до бульбочок.

Найбільш дієвим і економічно виправданим способом борного удобрення є позакореневе. Сьогодні український ринок борних добрив дуже різноманітний і подекуди навіть перенасичений. Втім, обрати хороші сполуки бору все одно залишається проблемою. Сьогодні пропонують добрива в різних формах – рідкій, суспензійній та твердій. Крім того, є і різні сполуки бору, на основі яких готуються борні добрива: чиста борна кислота, поліборати, боретаноламін та динатрій октаборат.

Варто звертати увагу на відсоток вмісту бору в добривах та швидкість розчинення в робочому розчині. Адже дуже важливо, щоб елемент повністю і швидко засвоювався рослинами через листок.

Звісно, чиста борна кислота або добрива, які мають буру є менш технологічними, на відміну від інших борних добрив. Адже вказані продукти добре розчиняються лише в теплій воді. В разі потрапляння на листок, вони швидко кристалізуються і легко обсипаються з поверхні листка, а за наявності опадів швидко змиваються.

З усіх кристалічних борних добрив найбільш швидко розчиняються поліборати (табл. 1).

На ринку України на їхній основі компанією «ТерраТарса» представлено добриво Спідфол Бор — кристалічне добриво, яке містить 17% водорозчинного бору на основі поліборатів.

Таблиця 1. Швидкість розчинення кристалічних борних добрив

Концентрація розчину

Поліборати (в складі Спідфол Бор)

Динатрій октаборат

Бура

Борна кислота

1% розчин

15 сек.

45 сек.

50 сек.

295 сек.

2% розчин

20 сек.

49 сек.

55 сек.

310 сек.

Таким чином, максимальна швидкість розчинення добрива Спідфол Бор буде гарантовано забезпечувати 100% доступність бору для рослин порівняно з тими, які містять бор у формі бури, динатрій октаборату або чистої борної кислоти.

Окрім того, добрива, основою яких є динатрій октаборат, окрім бору, мають ще й значну кількість натрію, який може токсично впливати на більшість сільськогосподарських культур.

Окрему нішу займають суспензійні борні добрива. Технологія виробництва таких продуктів дозволяє не лише досягти високої концентрації елементів живлення, але і наситити їх спеціальними властивостями і якостями (такими як сурфактант, реактиватор в’язкого осаду, антивипаровувач, рН-коректор, прилипач, хелатизатор тощо), що робить їх ідеальними компонентами сучасних технологій захисту рослин.

Яcкравим прикладом суспензійних борних добрив є Вуксали (Вуксал Борон рН, Вуксал Комбі ПЛЮС), які виробляються лише в Німеччині на заводі Aglukon на замовлення компанії «Уніфер».

«Бор не утворює хелатів, подібно іонам металів, окрім цього, неправильно називати сполуки бору з моноетаноламіном органічною формою бору – в такому поєднанні бор присутній у формі бората ВО33-»

Всі рідкі добрива виготовляють на основі моноетаноламіну. Щоб підвищити розчинення бору, часто використовують реакцію борної кислоти з моноетаноламіном. Бор не утворює хелатів, подібно іонам металів, окрім цього, неправильно називати сполуки бору з моноетаноламіном органічною формою бору – в такому поєднанні бор присутній у формі бората ВО33-.

Для сільськогосподарських виробників, які надають перевагу рідким добривам, компанія «ТерраТарса» може запропонувати рідке борне добриво на основі боретаноламіну Агрітек Борон. На відміну від інших добрив, склад Агрітек Борон проходив відповідні лабораторні аналізи, що гарантує його відповідність заявленому.

Важливим фактором якісного позакореневого удобрення є сам процес внесення. Кожне внесення – це додаткові витрати, тому аграрії вносять добрива в баковій суміші з засобами захисту рослин. І тут дуже важлива властивість продуктів бакової суміші – не порушувати стабільність діючих речовин ЗЗР.

Міжнародні науковці зазначають, що основним показником стабільності більшості діючих речовин ЗЗР є рН робочого розчину (табл. 2).

Таблиця 2. Період напіврозпаду деяких д.р. ЗЗР залежно від рН розчину

Діюча речовина засобів захисту рослин

Група продукту

Період напіврозпаду (DT50)

pH 7

pH 9

Фенмедифам

Гербіцид

12 год

7 хв

Десмедифам

Гербіцид

24 год

7 хв

Хлорімурон-етил

Гербіцид

21 год

8 хв

Флуміоксазин

Гербіцид

24 год

14-23 хв

Цинідон-етил

Гербіцид

36 год

54 хв

Клодіанафоп-пропаргіл

Гербіцид

5 діб

1 год 40 хв

Ізоксафлютол

Гербіцид

19 год

3 год

Карфентазол-етил

Гербіцид

10 діб

3 год 30 хв

Римсульфурон

Гербіцид

7 діб

4 год

Піноксаден

Гербіцид

15 діб

7 год

Хізалофоп-П-тефурил

Гербіцид

18 діб

7 год

Індоксакарб

Інсектицид

22 доби

7 год

Біфеназат

Акарицид

12 год

58 хв

Клофентезин

Акарицид

34 год

4 год 20 хв

Фолпет

Фунгіцид

12 год

1 хв

Каптан

Фунгіцид

14,4 год

6 хв

Дитіанон

Фунгіцид

15 год

10 хв

Толілфлуанід

Фунгіцид

46 год

10 хв

Цимоксаніл

Фунгіцид

26 год

28 хв

Фамоксадон

Фунгіцид

48 год

1 год 30 хв

Іпродіон

Фунгіцид

5 діб

4 год 50 хв

Циперметрин

Інсектицид

стабільний

1,9 год

Диметоморф

Фунгіцид

0, 18 год

Не стабільний

Диметоат

Інсектицид

12 год

48 хв

Клотианід

Інсектицид

193 дні

Менше 2 днів


В кислому середовищі стабільність діючих речовин пестицидів набагато вища, ніж в лужному. Навіть нейтральна реакція середовища не забезпечує таку стабільність як кисле середовище.

Зазначу, що Спідфол Бор від компанії «ТерраТарса» єдине джерело бору на ринку, яке підкислює бакову суміш (мал. 1). А висококонцентрована суспензія Вуксал Борон рН має буферні властивості, нейтралізує рН робочого розчину і водночас гарантує оптимальну дію ЗЗР. Всі інші борні добрива, присутні на ринку, тою чи іншою мірою роблять робочий розчин лужним.

Малюнок 1. Вплив борних добрив на рН робочого розчину

діаграма1

 діаграма2