gav1

Від правильного вибору сорту залежить рівень врожайності, якість отриманої продукції та зниження її собівартості. Ці чинники є основними у вирощуванні кожної культури.
У процесі багаторічного вирощування зернових культур характеристики сорту погіршуються через біологічне і механічне засмічення, ураження хворобами появу мутацій тощо. Науково та практично доведено, що насіння озимої пшениці першої репродукції збільшує врожайність в межах 3-5 ц/га порівняно з висівом насіння третьої репродукції того ж сорту. Тому необхідно постійно проводити сортооновлення, тобто періодичну заміну сортового насіння, яке пересівається кілька років на насіння високих репродукцій. 


Сучасний стан розвитку світової науки спричиняє швидке оновлення асортименту сільськогосподарських культур протягом 6-10 років. Наявний кількісний і якісний склад сортових ресурсів спроможний підвищити врожайність основних зернових культур на 20-25 % та зменшити на 10-15 % недобір продукції рослинництва через дію екстремальних факторів навколишнього середовища (табл.1). Державна служба з охорони прав на сорти рослин щорічно випробовує велику кількість сортів і гібридів, деякі з них показують значне збільшення врожайності (10-20 %). Сорт краще виявляє свої можливості, якщо вирощується від трьох до п’яти років з моменту занесення в державний реєстр.
Отже, сьогодні економічного вигідно впроваджувати нові перспективні сорти. Така дія підвищує врожайність і нарощує валові збори зерна.
Таблиця 1
Фактори впливу на врожайність зернових культур (Черенков А.В. Напрями інноваційного розвитку виробництва зерна в Україні на перспективу // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 2015. – № 9. – С. 40-48.)
11

 

До визначальних критеріїв формування високої врожайності зернових, за умови дотримання основних вимог агротехніки, належить обґрунтований добір сортів із комплексом важливих господарських властивостей.
То як же не помилитися? Яким основним критеріям має відповідати той чи інший сорт? На які ознаки слід звертати увагу агроному під час підбору сорту зернових культур? Розглянемо основні характеристики сортів озимих зернових культур на прикладі селекції компанії «КВС-Україна».

Рівень потенційної врожайності та якісні показники врожаю
Дуже добре, звісно, якщо сорт має високий рівень потенційної врожайності. Однак, такий показник часто вимагає дотримуватися всіх технологічних вимог, які досягаються інтенсивною технологією вирощування. Це і підбір кращого попередника (ріпак, горох, соняшник, соя, а також цукрові буряки, кукурудза), і якісний обробіток ґрунту, збалансоване внесення макроелементів в ґрунт, забезпечення стартового розвитку мікрогранульованими добривами в рядок (Мікросід Цинк Супер), обробка насіння мікроелементами (Вуксал Теріос Цинк) та листковими добривами під час критичних етапів розвитку (Agritech, Вуксал, Солденсо), а також якісний захист від шкодочинних об’єктів тощо.
За таких умов необхідно звернути увагу на сорти озимої пшениці Ронін та озимого ячменю – Тенор.
22

 

Якщо рівень інтенсивності технології вирощування недостатній для забезпечення повної реалізації генетичного потенціалу сортів, варто звернути увагу на пшеницю Еміль та ячмінь Меридіан.
Агрокліматична зона вирощування
Територія України розташована у трьох основних агрокліматичних зонах: Степу, Лісостепу та Поліссі, окремо вказують територію Карпат та Криму, які відрізняються між собою низкою таких показників: середньою багаторічною температурою повітря та кількістю опадів, тривалістю вегетаційного періоду рослин, видовим розмаїттям флори та фауни, типами ґрунтів тощо.
Необхідно висівати сорти, які пройшли всебічну оцінку на придатність до поширення, після чого занесені до державного Реєстру сортів рослин і рекомендуються до вирощування у конкретному регіоні.
Вибагливість до ґрунтів
Україна є світовою скарбницею чорноземів. Окрім типових та звичайних чорноземів, поширені й інші типи ґрунтів: сірі лісові, каштанові тощо, які відрізняються між собою гранулометричним складом, щільністю, кислотністю та родючістю.
Сорти зернових культур мають неоднакові вимоги до ґрунтів, по-різному реагують на вирощування, наприклад, на піщаних та суглинкових ґрунтах. Тому під час вибору сорту потрібно звертати увагу на едафостійкість, тобто вибагливість до ґрунтів. Наприклад, ячмінь сорту КВС Тенор придатний для вирощування на бідніших ґрунтах.
Зимо-та морозостійкість
Зимо- та морозостійкість озимих зернових культур є однією із найбільш важливих характеристик сорту. В межах кожної культури є певна різниця за зимостійкістю між сортами, яка виражається у балах та яку обов’язково потрібно враховувати під час планування вирощування озимих у тому чи іншому регіоні.
33

 

Стійкість до хвороб та шкідників
Чи не найбільшої шкоди посівам зернових культур завдають численні шкідники та хвороби. Зокрема, у східній частині Лісостепу та Північному Степу України озимій пшениці шкодять понад 100 видів комах та 20 хвороб.
Пошкодження шкідниками та розвиток хвороб залежить від генетично обумовленої стійкості сортів і гібридів до патогенів, умов зовнішнього середовища і технології вирощування. Часто трапляється, що генетично обумовлена врожайність сорту знаходиться в обернено пропорційній залежності від його стійкості до шкідників та хвороб.
Стійкість до хвороб сортів озимих зернових культур селекції КВС
44

 

Новизна сорту
На початку минулого століття аграрії найбільше прагнули «досягти 100-пудового врожаю хліба», що відповідає 1,6 т/га. Сьогодні одержання у виробничих умовах 9-10 т/га пшениці не є рідкістю. Однак, таку високу врожайність неможливо мати, якщо вирощувати тільки традиційні старі сорти.
Селекція не стоїть на місці. Щороку створюються нові й нові сорти рослин, які відрізняються від своїх попередників підвищеним рівнем показників кількості та якості врожаю. Потрібно взяти за правило, що будь-який сорт має бути «улюбленим» не більше трьох-п’яти років, після чого варто знаходити новітні, вдосконалені сорти.
Впевнений, сортозаміна має стати одним із основних елементів прогресивного господарювання на землі, а підбір сортів – обґрунтованим. Сорти озимих пшениці та ячменю селекції КВС здатні забезпечити вимогу фермерів досягти високих врожаїв і відповідно показників економічної ефективності.

Кандидат сільськогосподарських наук,
Головний агроном Торгового Дому «Насіння»
Руслан Гаврилянчик

IMG 1322

IMG 1316