Хелати EDTA

ЧОМУ ХЕЛАТИ?

1

2

Хоча концентрація мікроелементів у ґрунті та рослинній тканині є
відносно низькою, вони відіграють дуже важливу роль у метаболізмі
рослин, що безпосередньо впливає на їх продуктивність, урожайність,
якість і т.п. Проте поглинання мікроелементів корінням з ґрунту або
листком з робочого розчину може бути обмежено через низьку хімічну
стійкість цих елементів у ґрунті/розчині, що призводить до зниження
доступності для рослин.
Для підтримки мікроелементів у доступній формі використовуються
хелатуючі агенти переважною EDTA (Етилендіамінтетраоцтова
кислота) Якщо мікроелементи не захищені хелатуванням від фіксуючих
процесів у ґрунті або розчині, концентрація доступних форм для рослин в
короткі терміни значно скорочується: 40-50% для заліза (Fe) та 10-20%
для міді (Cu) при рН 6,5, як показано на малюнках 1 і 2.
Підвищення рівня рН і наявність фосфатних іонів можуть зменшити
доступні форми мікроелементів до рівня 1-2%. Тому лише використання
хелатних форм мікроелементів може забезпечити рослини поживними
речовинами в кількостях, які відповідають сучасним вимогам рослин для
забезпечення високої врожайності.

ХЕЛАТИ EDTA

3

Компанія АDOB має широкий спектр мікроелементів у хелатній формі
EDTA.
Унікальна форма твердих продуктів у вигляді мікрогранул робить їх
вільними від пилу та комкування і легко розчиняється у воді. Висока
концентрація мікроелементів забезпечує відмінну ефективність при
застосуванні для позакореневого підживлення та фертигації.
Основні переваги хелатів EDTA виробництва компанії ADOB:
- повністю розчинні у воді та легко засвоюються рослинами
- не містять хлору стійкі в широкому діапазоні рН робочого розчину
- не токсичні сумісні з мінеральними добривами та отрутохімікатами
- мають високу транспортну активність та проникність через
кутикулу листка

УНІКАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ГРАНУЛ

4

5

Виробництво мікрогранульованих добрив компанією ADOB базується
на передових технологіях, що забезпечують продукцію високої якості та
відмінної ефективності застосування.
Спіральний процес мікрогрануляції створює мікрогранули у так званій
цибулевій або формі малини. Мікрогранули хелатів EDTA від компанії
ADOB сформовані у формі малини, що дозволяєм їм швидко і повністю
розчинятись у робочому розчині.
Краплі малого розміру початкової рідини, що розпилюються через
форсунки, перетворюються у тверді мікрочастинки завдяки прямому
нагріванню зустрічним потоком гарячого повітря. При цьому попередньо
отримані частинки малого розміру («насіння») подаються до потоку
крапель і служать базовою поверхнею для пошарової грануляції та
висушування наступних крапель. Переваги такої грануляції: не пилить не
комкується швидке розчинення у воді