МАРК КВС Озимий

Опис

   - Високий вихід олії
   - Гібрид інтенсивного типу
   - Висока стійкість до фомозу
Детальний опис
Сильні сторони
   - Високий потенціал врожайності
   - Середній осінній розвиток
   - Швидке відновлення вегетації навесні
   - Інтенсивне гілкування
Агрономічні характеристики
   - Придатний для середніх строків сівби
   - Висока зимостійкість
   - Висока регенераційна здатність рослин
Рекомендації
   - Рекомендована густота стояння на момент збирання - 400-500 тис./га
   - Рекомендований до вирощування в Степу, Лісостепу та на Поліссі

Фенологічна характеристика
   - група стиглості              середньоранній
   - осінній розвиток            середній
   - весняний розвиток        ранній
   - перше цвітіння              раннє
   - висота рослин               середня

Стійкість до
   - вимерзання                   висока
   - вилягання                     висока
   - фомозу                         висока (RLM7)
   - склеротинії                   середня
   - альтернарії                   середня

Урожайність та олійність
   - урожайність                 висока-дуже висока
   - nолійність                    висока
   - вміст глюкозинолатів   менше 17-18 мк моль/г