ГОРДОН КВС Озимий

Опис

- Висока стійкість до осипання
- Підвищена посухостійкість
- Висока стійкість до фомозу

Детальний опис
Сильні сторони
- Стабільний гібрид з швидким стартовим ростом
- Дуже висока стійкість до осипання
- Високий вміст олії в насінні
- Високий потенціал врожайності в регіонах з недостатньою кількістю опадів

Агрономічні характеристики
- Придатний для середніх та пізніх строків сівби
- Швидке відновлення вегетації навесні
- Висока зимостійкість
Рекомендації
- Рекомендована густота стояння на момент збирання - 400-500 тис./га
- Рекомендований до вирощування в Степу, Лісостепу та на Поліссі

Фенологічна характеристика
- група стиглості                     ранній
- осінній розвиток                   швидкий
- весняний розвиток               ранній
- перше цвітіння                     раннє
- висота рослин                     середня
Стійкість до

- вимерзання                        висока
- вилягання                          висока
- фомозу                              висока (RLM7)
- склеротинії                        середня
- альтернарії                        середня

Урожайність та олійність

- урожайність                       висока-дуже висока
- олійність                            висока
- вміст глюкозинолатів          менше 17-18 мк моль/г