АЛЬВАРО КВС Озимий

Опис

- Пластичний гібрид
- Висока зимостікість
- Висока стійкість до фомозу

Детальний опис
Сильні сторони
- Придатний для вирощування на легких грунтах
- Гібрид з високим потенціалом врожайності
- Висока зимостійкість
- Високий врожай за різних умов вирощування
- Швидке відновлення вегетації навесні
Агрономічні характеристики
- Придатний для середніх та пізніх строків сівби
- Інтенсивне гілкування
- Висока зимостійкість

Рекомендації
- Рекомендована густота стояння на момент збирання - 400-500 тис./га
- Рекомендований до вирощування в Степу, Лісостепу та на Поліссі

Фенологічна характеристика
- група стиглості           середньоранній
- осінній розвиток         швидкий
- весняний розвиток     ранній
- перше цвітіння           раннє
- висота рослин           середня

Стійкість до
- вимерзання             висока
- вилягання               висока
- фомозу                   висока (RLM7)
- склеротинії             середня
- альтернарії             середня

Урожайність та олійність
- урожайність                     висока-дуже висока
- олійність                          висока
- вміст глюкозинолатів       менше 17-18 мк моль/г