Косайд® 2000

Фунгіцид-бактерицид на основі міді
Опис

Сучасний фунгіцид-бактерицид на основі міді для захисту садових, овочевих та польових культур від комплексу хвороб

- Підвищена ефективність завдяки мак симальній кількості біодоступної міді
- Миттєва розчинність гранул в робо чо му розчині за рахунок високо тех но ло гіч ної формуляції
- Більш тривала дія завдяки утворенню на рослині захисної плівки та ефекту реактивації

Діюча речовина: гідроксид міді – 350 г/кг
Препаративна форма: водорозчинні гранули
Хімічний клас: неорганічні мідь-вмісні фунгіциди
Упаковка: 5 кг
Норма використання: 1,5 – 6,0 кг/га

Механізм дії

Косайд® 2000 – це контактний фунгіцид на основі міді, що забезпечує захисну профілактичну дію на збудників парші, плямистостей, фітофторозу, альтернаріозу, антракнозу та інших хвороб на широкому спектрі культур. Також характеризується бактеріальною дією – ефективний проти бактеріальних плямистостей.

Косайд® 2000 cтворює захисний шар, що не допускає проникнення патогену в рослини. Кристалики металічної міді прилипають до поверхні оброблених листків, і під час контакту з водою іони двохвалентної міді вивільняються та стають активними проти цільових патогенів.

Після контакту з обробленою поверхнею спори та бактерії швидко поглинають іони двохвалентної міді, і як тільки досягнута токсична концентрація в середині клітини, процес інфікування припиняється.

Іони двохвалентної міді впливають на кілька ключових життєвих процесів патогенів: структуру білків, функціонування різних ферментів, системи транспорту електронів та клітинні мембрани. Завдяки профілактичній активності та різноплановому впливу препарату на організм збудника досягається висока ефективність, водночас ризик появи резистентності є низьким.

В чому різниця між фунгіцидами, що містять мідь?

Не всі препарати на основі міді однакові!

Перш за все, для фунгіциду на основі міді є важливим, на основі якої хімічної форми міді виготовлений фунгіцид (сульфат, оксихлорид, гідроксид тощо), а також формуляція (з.п., в.г., к.с., розмір складових частин діючої речовини, прилипачі, ін.). Біологічно найбільш ефективною з усіх форм міді є гідроксид міді (Косайд® 2000). Саме гідроксид міді характе-ризується найшвидшим початком дії на збудника, відмінною персистентністю (стійкістю на рослині) та найвищим рівнем біологічно активних іонів Cu2+ для успішного захисту рослин від патогенів.

У фунгіциді Косайд® 2000 використаний новий унікальний принцип наявності двох типів іонів Cu2+. У формуляції одночасно присутні міцні хімічні структури гідроксиду міді та нестійкі сполуки, що містять мідь. Мідь знаходиться в препараті в складній полімеризованій формі, яка регулює розклад нестійких іонів Cu2+, і в той же час знижує до мінімуму ризик інтоксикації рослин.

Вміст біологічно-активних іонів Cu2+ в різних препаратах

Препарат Одиниць на мільйон
Бордоська суміш CuSO4 х 5Н2О + Са(ОН)2 2.0
Оксихлорид міді з.п. 3Cu(OH)2 CuCl2 2.0
Гідроксид міді з.п. Cu(OH)2 5.0
Гідроксид міді к.с. Сu(ОН)2 10.0
Косайд® 2000 70.0

Така надзвичайно висока концентрація біологічно-активних іонів Cu2+ пояснюється наступними факторами:

- малим розміром складових частинок діючої речовини,
- особливою хімічною структурою (типу “крижинка”), та внаслідок такої структури – більшою активною зоною,
- спеціальною формулою складу.

Сукупність цих факторів забезпечує Косайд® 2000 необхідною кількістю біологічно-активних іонів Cu2+ для успішного захисту проти патогенних організмів.

Рекомендації до застосування Косайд® 2000

Профілактичне застосування фунгіциду гарантує досягнення найкращих результатів у захисті яблуні від хвороб.

Найбільш доцільно застосовувати фунгіцид Косайд® 2000 ранньою весною (в фазу “зеленого конусу”), саме в той період вегетації, коли розпочинається активний літ аскоспор збудників парші і філлостиктозу 

Застосування Косайд®2000 восени

Збудники парші та бурої плямистості зимують на листі у вигляді псевдотецій (плодові тіла), з яких на весні вилітають аскоспори, що є первинним джерелом зараження дерев. Застосування Косайд® 2000 дозволить знищити тіла грибів збудників хвороб, що формуються для перезимівлі. Також застосування міді прискорить підготовку дерева до стану спокою, що є ефективним заходом для попередження його підмерзання взимку та подальшого ослаблення.

Косайд® 2000 варто застосовувати після збору урожаю в нормі витрат 2,5 кг/га

Культура   Норма
витрати
Спектр дії Фаза
внесення
Кратність обробок за сезон
Яблуня  2,0-2,5 кг/га  Парша, бура плямистість (філостиктоз)  Фаза «рожевого бутону», восени після збору урожаю 3-4 за сезон

Виноград  1,5-2,5 кг/га  Мілдью впродовж вегетації 
Томати  2,0-2,5 кг/га  Фітофтороз, макроспоріоз, септоріоз, альтернаріоз  впродовж вегетації
Персик  2,0-6,0 кг/га  Курчавість  На початку набухання бруньок та у фазу «зеленого конусу»  2 за сезон
Цибуля  1,5-2,5 кг/га  Пероноспороз  впродовж вегетації  3-4 за сезон
Картопля  1,5-2,5 кг/га  фітофтороз та альтернаріоз  до та після цвітіння  3 за сезон
Черешня  2,0-3,0 кг/га  моніліоз, клястероспоріоз  до та після цвітіння  3 за сезон
Соя  1,5-2,5 кг/га  кутаста плямистість, переноспороз, бактеріальний опік, альтернаріоз  впродовж вегетації  3 за сезон

Застосування на персику

Оскільки персик починає розвиток з квіткових бруньок, дерево уражують спори курчавості, що знаходяться під лусочками квіткових бруньок. Тому дуже важливо провести ранню обробку Косайдом® 2000 на початку набухання бруньок у нормі 4-6 кг/га. Після цвітіння розвиваються листкові бруньки, які дають новий інфекційний фон розвитку хвороби. Другу обробку слід проводити у фазу зеленого конуса у нормі 2-3 кг/га.

Застосування на сої

Косайд® 2000 офіційно зареєстрований на першій польовій культурі – сої. Мідьвмісний фунгіцид після профілактичного застосування на початку вегетації до цвітіння , а також після цвітіння,захищає культуру від різноманітних хвороб бактеріального та грибного походження. Під час цвітіння фунгіцид застосовувати заборонено.

Світовий досвід використання:

Косайд® 2000 у світі зареєстрований та використовується на широкому спектрі культур: яблуня, виноград, персик, абрикос, томати, капуста, огірки, картопля, цибуля та інші.

Сучасна формуляція препарату

Косайд® 2000 випускається в найбільш сучасній у порівнянні з іншими продуктами на основі міді формі – водорозчинних гранул.

Завдяки полімеризованій структурі на поверхні листків утворюється захисна плівка, яка разом з оптимальним розміром часток покращує стійкість Косайд® 2000 до змиву опадами.

Формуляція має наступні переваги

- Легке використання завдяки низькій нормі
- Препарат не пилить – відсутній негативний вплив на працюючих
- Висока стабільність формуляції при зберіганні
- Легко та швидко розчиняється у воді
- Низька здатність до піноутворення
- Розчин довше залишається у стабільному стані
- Покращена здатність до розпилення, відсутність забивання форсунок
- Покращена стійкість до змиву дощем
- Добра сумісність в бакових сумішах

Сумісність

Сумісний з пестицидами, за винятком фосфорорганічних інсектицидів, препаратів на основі фосетилу алюмінію та тираму, а також препаратів, що утворюють кислу реакцію бакової суміші (рH< 5,5).

Косайд® 2000 - інструмент протидії резистентності

Косайд® 2000, завдяки його різноманітному впливу на патоген, є відмінним інструментом для антирезистентних програм при використанні його в програмі з фунгіцидами з іншим механізмом впливу.

Косайд® 2000 - переваги для навколишнього середовища

Косайд® 2000 забезпечує ефективний контроль захворювань при зменшеній кількості міді, тому мінімізує потенційну загрозу для довкілля порівняно з іншими препаратами, що містять мідь.

Вміст діючої речовини
гідроксид міді – 350 г/кг
Препаративна форма
Водорозчинні гранули